Vtisi

Doroteja Dolinšek: Blaž Vehovar mi je predstavil pogled, ki sega dlje od domačih meja in me tako navdušil nad Accademio di Belle Arti v Benetkah. Akademijo sem si šla lansko jesen ogledat in takoj sem vedela, da je to kraj kjer želim biti, saj je zaradi spoja čudovitega mesta in bogate tradicije akademije to popoln prostor za rast – tako osebnostno kot umetniško.V šoli VISIONart sem se celo leto intenzivno pripravljala na sprejemne izpite in pripravljala portfolio. Blaž je bil izredno zavzet mentor, z nasmeškom na obrazu te je pričakal na vratih in vsakega toplo sprejel. Vedno sem rada hodila na tečaj, saj je bilo vzdušje sproščeno, v ozadju je brnela glasba, mi pa smo bili vsak v svojem svetu poglobljeni v ustvarjanje. Ko sedaj pogledam nazaj, vidim občuten napredek, saj se Blaž resnično posveti vsakemu posebej in mu s svojim bogatim znanjem in izkušnjami ter pravim pristopom pomaga do začrtanega cilja. Tako je tudi meni pomagal uresničiti sanje, me usmerjal in potisnil naprej, ko sem se ustavila, za kar mu bom vedno hvaležna.

Teja:  Za obisk šole VisionART sem se odločila, ker sem se želela dobro pripraviti na sprejemni izpit za podiplomski študij ilustracije na ALUO. Z veseljem povem, da sem bila sprejeta in izražam hvaležnost vodji tečaja, Blažu Vehovarju, ki je ure prilagodil mojim željam in potrebam, potrpežljivo odgovarjal na vsa vprašanja in mi pomagal pri pripravi mape, ki je pomemben del sprejemnega izpita. Obisk tečaja vsekakor priporočam vsem, ki ste v dilemi ali še niste povsem sigurni o kvaliteti svojih izdelkov in vam manjka nekaj podpore ali spodbude.

Šola Visionart je bila ustanovljena z namenom izvajanja več dejavnosti s skupnim ciljem oziroma izdelano vizijo.
Največji pomen pripisujemo sproščenemu pristopu ter profesionalnemu podajanju vsebin.

Umetniške tečaje bo vodil akademski slikar Blaž Vehovar, ki je diplomiral na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. Blaž Vehovar ima večletne izkušnje z vodenjem umetniških tečajev in njegovi tečajniki so v preteklih letih dosegali odlične rezultate na sprejemnih izpitih. V šolskem letu 2011/2012 je bil uspeh njegovih tečajnikov na sprejemnih izpitih 100%.

Ponujamo različne umetniške vsebine, kot so tečaji risanja, tečaji slikanja, tečaji kiparstva, priprave na sprejemne izpite in drugo. V naše programe so zajete vse generacije oziroma starostne skupine, od otrok do odraslih. Programi oziroma tečaji se prilagodijo tako željam kot potrebam skupin ter posameznikov.

Preko že omenjenih umetniških vsebin bomo spoznavali še različna zgodovinsko–umetniška obdobja, in tiste umetnike, ki so zaznamovali zgodovino ter njihove različne umetniške pristope.

V sklopu umetniških vsebin nudimo tečajnikom tudi prijetna druženja, organizacijo razstav, natečajev, sodelovanj pri projektih ter likovne kolonije.
Vizija šole Visionart pa ni usmerjena zgolj v podajanje likovnih vsebin, ampak se v prihodnosti že izrisuje ideja o tečajih tujih jezikov in nekaterih drugih vsebinah.

Želimo si, da pri nas najdete prav tisto, zaradi česar ste nas izbrali. Za nekatere bo to sproščeno likovno izražanje po naporni službi ali šoli. 
Za druge pa bo to morda delo s točno določenim ciljem – biti sprejet/a na izbrano srednjo šolo ali akademijo. Predvsem pa vam ponujamo priložnost za prijetno preživljanje prostega časa, nadgrajeno s kvalitetnimi vsebinami.